Tuesday, January 19, 2010

काही माझ्याबद्दल................

              मरठी मुलगा:-
              वर्गा मध्ये अनेक मुले असतात,
                      पण जो गोड हसतो,
                   तो मुलगा मराठी असतो.

            वर्गा मध्ये मुले स्टाईल करतात,
       पण जो स्टाईल करुन विनम्रता ने बघतो,
                तो मुलगा मराठी असतो.

               वर्गा मध्ये अनेक मुले असतात,
      पण कोनी मुलींची छेड कढणार्‍यांना  मारनारा,
                 तो मुलगा मराठी असतो.

              वर्गा मध्ये अनेक मुले असतात,
     पण स्वतः च्या नोट्स  दुसर्‍यांना सहज देनारा,
                  तो मुलगा मराठी असतो.

    शोपींग अनेक मुले करतात पण शोपिंग करतांनी
              पैसे आणी घरच्यांचा विचार करनारा,
                 तो मुलगा मराठी असतो.
     (मला अभीमान आहे मी मराठी असल्याचा......)

प्रेम नेमके काय असते......

                            ़प्रेमाच नात़़

         प्रेम हे एक नात असत
                      ते प्रत्येकाला मिळेलच अस नसत,
         प्रेमामध्ये सुवास असतो
                       जो फक्त प्रेम करणार्यालाच मिळतो,
         प्रेमाला दोस्तीची एक सान्गड आसते
                       त्यावरच प्रेम रचलेले असते,
         प्रेम करने गुन्हा नसतो  
                       ते तर नाते बान्धणारा धागा असतो
         प्रेम हे काही खेळ नसते
                       ते दोन जीवन्ना भेटवणारे नाते असते,
         प्रेमाचा प्रवास हा मित्रतेनेच सुरु होतो
                       त्यासाठी प्रथम मित्रतेची गरज असते,
         फक्त एकाकडून प्रेम असून चालत नसते
                       प्रेमाची गाडी चालवण्यासाठी दुसर्या चाकाचीही आवश्यकता असते,
         ’माझे प्रेम आहे’ हे सर्वाना सान्गणे योग्य नसते
                       कलीयूगामध्ये काही लोकान्ना ते खपत नसते,
         ते सम्पवन्यासाठी  त्यान्ना क्षणाचाही अवधी लागत नाही
                        पण जर विश्वास अटूट असेल तर ते शक्य नसते,
         प्रेम हे तर एक नाते असते
                        ते प्रेत्येकाला मिळण्यासारखे नसते............!
                                                                                  कवी:-
                                                                                        दिलीप खडसे.
                                    
                                                       
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Blogger Templates